TERMODINAMIČNI PRERAČUN VIJAČNEGA IN BATNEGA KOMPRESORJA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Zorko, Bojan;
(2010)
  • Publisher: B. Zorko
  • Subject: termodinamika | vijačni kompresor | batni kompresor | idealni kompresor | dizajn vijačnice | politropa | izkoristek kompresije | IA zrak | NEK | (Nuklearna elektrarna Krško) | termodynamics | screw compressor | piston compressor | ideal compressor | screw helix design | polytropic process | efficiency of compression | IA air | Krško Nuclear power plant | 621.5.041:536(043.2) [udc]

Diplomsko delo obravnava termodinamični pregled procesa kompresije zraka v vijačnem in batnem kompresorju. Izračunane veličine so osnovane na izmerjenih vrednostih skozi večletno obdobje obratovanja in kažejo realno sliko delovanja takšnih kompresorjev. V termodinamične... View more
Share - Bookmark