Proces nabave terminalske opreme v podjetju Telekom Slovenije : diplomsko delo

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Plešnar, Boris;
(2007)
  • Publisher: B. Plešnar
  • Subject: nabava | funkcije | planiranje | dobavitelji | oprema | nabavna politika | podjetje | integracija | telekomunikacije | poslovni sistemi | realizacija | poslovni proces | ponudba | podpora | poslovna pogajanja | pogajanje | postopki | aplikacija | just-in-time | JIT | podatki | organiziranost | distribucija | blago
    • udc: udc:658.7(043.2):621.395(497.4)
Share - Bookmark