publication . Bachelor thesis . 2012

POSLOVNO POGAJANJE V GLOBALNEM OKOLJU

Nedeljković, Ana;
Open Access Slovenian
  • Published: 01 Aug 2012
  • Country: Slovenia
Abstract
Beseda pogajanje opisuje postopek razgovorov med dvema ali več strankami z namenom priti do dogovora, ki je sprejemljiv za obe strani. Ta proces je dovolj kompliciran tudi, ko gre za ljudi iz enakega kulturnega okolja, če pa gre za mednarodna pogajanja, postanejo pogovori še bolj kompleksni zaradi razlik v življenjskih slogih, pričakovanjih, jeziku, kulturnih vrednotah, formalnih procedurah itn. Cilj diplomskega dela je skozi konkreten primer Hörmann podružnice s sedežem v Dubaju prikazati vpliv kulture na pogajanje. Tim te podružnice je sestavljen iz tujcev, ki imajo nalogo pokrivanja tržišča Bližnjega vzhoda. Pogoste, včasih celo tudi drastične razlike med pog...
Subjects
free text keywords: Globalizacija Kultura Mednarodno pogajanje, Globalization Culture International negotiations
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue