IZRAŽANJE NEPRIJETNIH ČUSTEV PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kumer, Monika;
(2012)
  • Publisher: M. Kumer
  • Subject: neprijetna čustva | predšolski otrok | izražanje čustev | uravnavanje čustev | odziv staršev | unpleasant emotions | preschool child | expression of emotion | regulation of emotion | parent response
    • udc: udc:159.9(043.2)

V diplomskem delu Izražanje neprijetnih čustev pri predšolskih otrocih so podrobneje predstavljena naslednja neprijetna čustva: jeza, strah, žalost, sram, ljubosumje, gnus. V teoretičnem delu sem najprej opredelila čustva kot del duševnih procesov, pojem čustva defin... View more
Share - Bookmark