MOBILNO POSLOVANJE NA PRIMERU UPORABE MICROSOFT DYNAMICS CRM

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Duh, Tamara;
(2016)
  • Publisher: T. Duh
  • Subject: mobilno poslovanje | CRM-upravljanje odnosov s strankami | Microsoft Dynamics CRM | analitični CRM | operativni CRM | organizacijski CRM | mobile business | CRM - Customer Relationship Management | analytical CRM | operational CRM | organizational CRM | 004.7 [udc]

Hitro razvijajoči se svet nas spodbuja k hitremu reagiranju na novosti, ki se pojavljajo na trgu. Prav zaradi tega je danes zelo pomembno upravljati z mobilnimi napravami, da se lahko hitro in brez težav soočimo z morebitnimi težavami oz. zagatami. Prav iz tega razloga ... View more
Share - Bookmark