Primerjava ogrodij entity framework in nhibernate za objektno - relacijsko preslikavo

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Rola, Tadej (2017)
  • Publisher: T. Rola
  • Subject: objektno-relacijska preslikava | entity framework | nhibernate | ADO.NET | object-relational mapping | 004.652.4.045(043.2) [udc]

V diplomskem delu primerjamo ogrodji za objektno-relacijsko preslikavo Entity Framework in NHibernate. Na začetku smo razložili klasičen način dostopa do podatkovne baze preko ADO.NET komponente, v nadaljevanju še O-RM tehnologijo. Nato je sledila podrobna predstavitev ... View more
Share - Bookmark