Organizacijski izzivi in analiza stroškov na projektu "hotel Osmine"

Master thesis Slovenian OPEN
Bilić, Marijan;
(2017)
  • Publisher: M. Bilić
  • Subject: Pomgrad | hotel Osmine | organizacija gradbišča | analiza stroškov | organization of building site | cost analysis | 69.055:[005.52:330.133.1](043.2) [udc]

Magistrsko delo obravnava organizacijo gradbišča na projektu Rekonstrukcija hotela Osmine ter uporabljeno tehnologijo med izvajanjem del rekonstrukcije. Uvodoma so opredeljene osnovne informacije o podjetju in projektu, katerima v nadaljevanju sledi organizacijska zahte... View more
Share - Bookmark