publication . Master thesis . 2017

Organizacijski izzivi in analiza stroškov na projektu "hotel Osmine"

Bilić, Marijan;
Open Access Slovenian
  • Published: 24 Nov 2017
  • Publisher: M. Bilić
Abstract
Magistrsko delo obravnava organizacijo gradbišča na projektu Rekonstrukcija hotela Osmine ter uporabljeno tehnologijo med izvajanjem del rekonstrukcije. Uvodoma so opredeljene osnovne informacije o podjetju in projektu, katerima v nadaljevanju sledi organizacijska zahtevnost izvedbe projekta, v kateri je največji poudarek na izboljšanju sheme ureditve gradbišča. Četrto poglavje magistrskega dela je namenjeno povzemanju uporabljenih tehnologij pri izvajanju del rekonstrukcije, ki smo jih opisali tudi s pomočjo metode diagrama toka materiala in metodo karte delovnega procesa. Magistrsko delo zajema tudi analizo dodatnih stroškov nastalih pri izvajanju projekta zar...
Subjects
free text keywords: Pomgrad, hotel Osmine, organizacija gradbišča, analiza stroškov, organization of building site, cost analysis, udc:69.055:[005.52:330.133.1](043.2)
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue