publication . Master thesis . 2013

PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA TRŽENJA ZAVAROVANJ NA PRIMERU ZAVAROVALNICE MARIBOR IN GENERALI

Čeh, Maja;
Open Access Slovenian
  • Published: 16 Oct 2013
  • Publisher: M. Čeh
  • Country: Slovenia
Abstract
Internet predstavlja medij prihodnosti, saj se število uporabnikov iz leta v leto povečuje. Potrošniki se od klasičnih medijev zatekajo k internetu, zato velja dejstvo, da če podjetje ni prisotno na internetu, praktično ne obstaja. Spletno trženje zavarovanj prinaša zavarovalnicam številne prednosti, ima pa tudi določene slabosti. Slabosti spletnega trženja zavarovanj za zavarovalnice so predvsem v kompleksnosti določenih zavarovalnih storitev, težki dosegljivosti standardizacije reševanja škodnih primerov, neosebnem odnosu in nezaupanju uporabnikov v varnost elektronskega poslovanja. Prednosti spletnega trženja zavarovanj za zavarovalnice so v hitrem prilagajan...
Subjects
free text keywords: zavarovalne storitve, zavarovalništvo, elektronsko poslovanje, trženje, internet, spletno trženje, spletni portal, spletno trženje zavarovanj, socialni marketing, zakup sponzoriranih povezav na iskalnikih, optimizacija spletne strani, spletne storitve, Zavarovalnica Maribor, Zavarovalnica Generali, insurance services, insurance, electronic commerce, marketing, Internet, online marketing, web portal, online insurance marketing, social media marketing, search engine marketing, search engine optimization, web services, udc:004.738.5
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue