VPLIV POSTAVE TELESA IN VELIKOSTNE ŠTEVILKE NA IZBOR OBLAČILA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Selko, Urška;
(2011)
  • Publisher: U. Selko
  • Subject: oblačila | označevanje velikosti oblačil | postava telesa | velikostna številka | velikostni sistemi | clothes | labeling clothes sizes | body figure | size number | size system
    • udc: udc:687.12.017:159.922.28(043.2)

Postave teles se med seboj razlikujejo ne le od države do države, temveč tudi znotraj držav. Zato obstajajo glede na ciljne populacije številni velikostni sistemi in različna označevanja velikosti oblačil. V diplomskem delu je bil raziskan vpliv postave telesa in veliko... View more
Share - Bookmark