RAZVOJ IN INTEGRACIJA SISTEMA CRM ZA PODPORO REZERVACIJSKEGA SPLETNEGA PORTALA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Hojnik, Mitja;
(2016)
  • Publisher: M. Hojnik
  • Subject: CRM | implementacija | spletna aplikacija | rast podjetja | zadovoljni kupci | implementation | web application | company grow | setisfied customers
    • udc: udc:004.774-026.12(043.2)

V današnjem času, ko se trgi dramatično spreminjajo in se konkurenti v poslovnem svetu dnevno soočajo z velikimi izzivi, kot so globalizacija, rastoča konkurenca, zasičen trg in visoka pričakovanja ter želje strank, je izrazito pomembno, da podjetje nameni veliko pozorn... View more
Share - Bookmark