publication . Master thesis . 2017

Kako močna so dejanska gesla študentov - zgodovinska analiza

Makari, Tadej;
Open Access Slovenian
  • Published: 09 Oct 2017
  • Publisher: T. Makari
  • Country: Slovenia
Abstract
V magistrskem delu opišemo zgodovino prve uporabe računalniških gesel, tipe gesel in njihove značilnosti. Predstavimo metode oblikovanja močnega gesla in načine varnega shranjevanja gesel ter osnovne tehnike napadov na gesla. S pomočjo programskega orodja Hashcat se lotimo praktičnega razbijanja študentskih gesel na podlagi tehnike napada z grobo silo in s slovarjem. Iz rezultatov razbijanja izdelamo končni seznam pridobljenih gesel, na podlagi katerega izvedemo osnovno analizo gesel, ki temelji na strukturi in karakteristikah pridobljenih gesel. V osrednjem delu magistrskega dela izdelamo statistično zgodovinsko analizo gesel in z ustreznimi statističnimi testi...
Subjects
free text keywords: računalniško geslo, napad z grobo silo, napad s slovarjem, analiza karakteristik študentskih gesel, statistična zgodovinska analiza študentskih gesel, computer password, brute-force attack, dictionary attack, analysis of students' passwords characteristics, statistical analysis of the history of students' passwords, udc:004.056.523:004.72.056.532(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue