ODNOS ZAPOSLENIH V VRTCU DO ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Cesarec, Anja;
(2009)
  • Publisher: A. Cesarec
  • Subject: Zaposleni v vrtcu | zdravje | življenjski slog | skrb za zdrav način življenja. | Employees in kindergarten | health | lifestyle | care for a healthy lifestyle. | 61(043.2) [udc]

Diplomsko delo predstavlja temo odnos zaposlenih v vrtcu do zdravega načina življenja. Predstavili smo zdravje, dejavnike, ki vplivajo na stopnjo zdravja in dejavnike, ki vplivajo na življenjski slog, kot so kajenje tobaka, način prehranjevanja, telesno aktivnost, uživa... View more
Share - Bookmark