publication . Bachelor thesis . 2012

Razbiranje čustev iz obraza in mikro-obraznih izrazov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

Tomažič, Katra;
Open Access Slovenian
  • Published: 10 Jul 2012
  • Publisher: K. Tomažič
  • Country: Slovenia
Abstract
V teoretičnem delu smo se seznanili s kratko zgodovino obraznih izrazov in čustev, ki segajo že v čas Charlesa Darwina in Duchenna de Bologna. Nekaj malega je bilo govora tudi o drugih znanstvenikih, ki so se lotili področja obraznih izrazov in čustev. Eden izmed njih je bil prof. Dr. Paul Ekman, ki je na tem področju pustil zelo velik pečat, saj je večino študij, ki vsebujejo obrazne izraze in čustva, naredil prav on. Nato sledi poglavje o univerzalnosti čustev in kulturnih razlikah, saj je bilo na to temo narejenih zelo veliko kritik. Za boljše razumevanje empiričnega dela skozi diplomsko delo so predstavljena osnovna čustva. To so strah, presenečenje, gnus, j...
Subjects
free text keywords: čustva, obraz, obrazni izrazi, analize, diplomske naloge, udc:159.925
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue