Ogrodja JavaScript in orodja za razvoj za odjemalca: primerjava in ovrednotenje z empiričnim modelom

Master thesis Slovenian OPEN
Podbojec, Damir;
(2017)
  • Publisher: D. Podbojec
  • Subject: JavaScript | ECMAScript | ogrodja JavaScript | razvoj za odjemalca | empirični model | JavaScript frameworks | front-end development | empirical model
    • udc: udc:004.383.2:004.738.5(043.2)

V magistrskem delu je predstavljen razvoj JavaScripta skozi čas, moderna ogrodja JavaScript, ki se uporabljajo za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij, in orodja za razvoj za odjemalca, ki pospešujejo in pripomorejo k celotnemu razvojniškemu procesu. Analizirana je arhi... View more
Share - Bookmark