VPLIV ULCEROZNEGA KOLITISA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Dugi, Maja (2015)
  • Publisher: [M. Dugi]
  • Subject: ulcerozni kolitis | kakovost življenja | kronična bolezen | medicinska sestra. | ulcerative colitis | life quality | chronic disease | nurse | 616.34-002(043.2) [udc]

Pri vsaki bolezni je zelo pomembna kakovost življenja pacientov. Ulcerozni kolitis je kronična bolezen, ki je znana po obdobjih mirovanja in izbruhov, kar definitivno vpliva na posameznika, ki se s tem spopada. Sooča se z raznimi omejitvami, ki vplivajo na njegov vsakda... View more
Share - Bookmark