publication . Master thesis . 2014

MOŽNOSTI VSTOPA NA TUJE TRGE NA PRIMERU PODJETJA AWOODTURE

Orličnik, Urša;
Open Access Slovenian
  • Published: 29 Jul 2014
  • Publisher: U. Orličnik
  • Country: Slovenia
Abstract
Danes pojavljanje podjetja samo na domačem trgu ni več dovolj. Spremembe okolja, naraščanje konkurence ter hiter tehnološki napredek, silijo podjetja k nenehnemu prilagajanju in iskanju novih priložnosti tako na domačem kot tudi na tujem trgu. Internacionalizacija podjetja tako postaja vedno bolj pomemembna za preživetje podjetja. Internacionalizacija se v najširšem smislu nanaša na vse oblike mednarodnega ekonomskega sodelovanja. Je dinamičen proces, kateremu nujno sledi sprememba stanja podjetja. Sicer je postopen in dolgotrajen proces, vednar se je s pomočjo sodobne tehnologije in globalizacije bistveno pospešil. V magistrskem delu smo preučili teoretična spo...
Subjects
free text keywords: internacionalizacija, proces internacionalizacije, oblike internacionalizacije, socialno podjetništvo, socialni podjetnik, podjetje Awoodture, internationalization, the internationalization process, forms of internationalization, social entrepreneurship, social entrepreneur, company Awoodture, udc:339.9
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue