MOŽNOSTI VSTOPA NA TUJE TRGE NA PRIMERU PODJETJA AWOODTURE

Master thesis Slovenian OPEN
Orličnik, Urša;
(2014)
  • Publisher: U. Orličnik
  • Subject: internacionalizacija | proces internacionalizacije | oblike internacionalizacije | socialno podjetništvo | socialni podjetnik | podjetje Awoodture | internationalization | the internationalization process | forms of internationalization | social entrepreneurship | social entrepreneur | company Awoodture
    • udc: udc:339.9

Danes pojavljanje podjetja samo na domačem trgu ni več dovolj. Spremembe okolja, naraščanje konkurence ter hiter tehnološki napredek, silijo podjetja k nenehnemu prilagajanju in iskanju novih priložnosti tako na domačem kot tudi na tujem trgu. Internacionalizacija po... View more
Share - Bookmark