SPLETNO OGLAŠEVANJE S POUDARKOM NA SOCIALNIH OMREŽJIH: PRIMER SPLETNE TRGOVINE ZOO MARKET REX

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Duh, Tjaša;
(2012)
  • Publisher: T. Duh
  • Subject: Spletno oglaševanje | blogi | forumi | elektronska pošta | socialna omrežja | Facebook. | Web advertising | blogs | forums | e-mail | social networks | 004.738.5 [udc]

V diplomskem seminarju z naslovom Spletno oglaševanje s poudarkom na socialnih omrežjih smo se osredotočili na metode spletnega oglaševanja, raziskali prednosti in slabosti ter teoretična izhodišča povezali s primerom spletne trgovine Zoo Market Rex. V današnjem sodobne... View more
Share - Bookmark