Povezovanje in razstavljanje v Mariboru med obema vojnama: Umetniški klub Grohar

Master thesis Slovenian OPEN
Vaupotič, Nika;
(2018)
  • Publisher: N. Vaupotič
  • Subject: Umetniški klub Grohar | Maribor | likovna društva | razstave | umetniško povezovanje | umetnost med obema vojnama | umetnostna zgodovina | 1920 | Viktor Cotič | Anton Gvajc | Fran Stiplovšek | Art Group Grohar | art societies | exhibitions | artist networking | art between the two World Wars | art history
    • udc: udc:73/76(497.412)"1920/1926"(043.2)

Predmet magistrskega dela je Umetniški klub Grohar, ki je deloval v času med letoma 1920 in 1926 v Mariboru. Ob koncu prve svetovne vojne, ko je mesto dobilo novo politično in geografsko vlogo, organiziranega likovnega življenja v Mariboru ni bilo. Umetniški klub Grohar... View more
Share - Bookmark