UPORABA SOCIALNIH OMREŽIJ ZA POVEČANJE OBISKA SPLETNE STRANI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kepnik, Valerija;
(2010)
  • Subject: Socialna omrežja | internet | Facebook | Google Analytics | Social Networks | Internet

Diplomska naloga obravnava uporabo socialnih omrežij za povečanje obiska spletne strani podjetja Tridens. Predstavljeno je podjetje, njihova spletna stran in socialna omrežja, ki jih uporabljajo. Za potrebe naloge so podrobno opisani: Facebook, blog, Twitter, Flickr, Sl... View more
Share - Bookmark