Univerzalne vrednote multikulturnega sveta kot osnova za globalni novinarski etični kodeks

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Belužić, Verena;
(2016)
  • Publisher: V. Belužić
  • Subject: medkulturno komuniciranje | kozmopolitizem | univerzalizem | novinarski etični kodeks | vrednota | intercultural communication | cosmopolitanism | universalism | journalistic code of ethics | value
    • udc: udc:174:070(043.2)

Hitre tehnološke spremembe so povzročile, da naš svet postaja vedno manjši. V preteklosti je novinarski etični kodeks segal do mej države v kateri je bil sprejet, danes teh mej ni več, zato se je pojavila potreba po globalni novinarski etiki, ki bi lahko pomenila rešite... View more
Share - Bookmark