PODJETNIŠKA AKTIVNOST NA KOROŠKEM

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Marhl, Anja;
(2010)
  • Publisher: A. Marhl
  • Subject: podjetništvo | podjetnik | podjetniške teorije | podjetniški proces | podjetniške lastnosti | Koroška | Slovenija | business enterprise | business owner | business theories | business process | business properties | Carinthia | Slovenia | 005 [udc]

Da bi se posameznik podal na podjetniško pot mora zaznati poslovno priložnost, hkrati pa mora imeti tudi ustrezno znanje oziroma sposobnosti. Odločitev za podjetništvo je vedno osebna odločitev. Posameznik se mora sam odločiti ali bo deloval kot podjetnik, ali pa se bo ... View more
Share - Bookmark