KOMUNICIRANJE V PROCESU PRODAJE STORITVE V PODJETJU LINEA SNELLA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Dovjak, Zala; (2010)
  • Subject: komuniciranje | marketing | prodaja storitev | Communication | Marketing | Service sales

Dandanes zdravje postaja vrednota, v katero smo vedno bolj pripravljeni investirati tako čas kot denar. Naloga ponudnikov tovrstnih storitev je, da kupce pritegnejo in navdušijo s svojo ponudbo ter jih poskušajo prepričati, da se v njihov produkt oziroma storitev resnič... View more
Share - Bookmark