publication . Bachelor thesis . 2017

Kibernetska varnost v civilnem letalstvu

Brodgesell, Tomaž;
Open Access Slovenian
  • Published: 25 Oct 2017
  • Publisher: T. Brodgesell
  • Country: Slovenia
Abstract
Napredujoča tehnologija poleg vseh prednosti predstavlja tudi varnostne grožnje. Vsakodnevni varnostni incidenti v kibernetskem okolju so temelj, iz katerega se lahko hitro razvijejo resne grožnje na področju letalstva. Večina civilnoletalskih organizacij temelji na elektronskih sistemih za opravljanje ključnih funkcij. V preteklosti je bila potreba po kibernetski varnosti v civilnem letalstvu sorazmerno majhna, vendar se tudi to področje spreminja. Z razvojem novih informacijskih tehnologij na tem področju se povečuje tudi tveganje za kibernetske napade na civilno letalstvo. Eden takšnih sistemov je sistem oz. protokol ADS-B (automatic dependent surveillance sy...
Subjects
free text keywords: zračni promet, letalstvo, civilno letalstvo, grožnje, kibernetski napadi, kibernetska varnost, diplomske naloge, ADS-B, NextGen, air traffic, threats, avionics., udc:004.056:351.814.2(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue