VODENJE PROJEKTOV VIRTUALNIH SKUPIN V VIRTUALNIH SKUPNOSTIH ZA ODPRTOKODNI RAZVOJ PROGRAMSKIH REŠITEV

Doctoral thesis Slovenian OPEN
Harej Pulko, Katja;
(2009)
  • Publisher: K. Harej Pulko
  • Subject: virtualne skupine | virtualne skupnosti | vodenje projektov | razvoj odprtokodnih rešitev | anketa | principi vodenja | virtual teams | virtual communities | project management | open source software development | survey | project management principles
    • udc: udc:[005.8:005.71-021.131]:774(043.3)

S prihodom interneta, se je spremenil način povezovanja in komunikacije med ljudmi. Pred tem smo lahko s sogovornikom komunicirali le preko stacionarnega telefona, pisem ali, če smo se z osebo srečali »v živo«. Nato so postale aktualne video konference, mobilni telefoni... View more
Share - Bookmark