publication . Master thesis . 2017

Spolno nadlegovanje v slovenski policiji

Kmetič, Andreja;
Open Access Slovenian
  • Published: 14 Jun 2017
  • Publisher: A. Kmetič
  • Country: Slovenia
Abstract
V magistrski nalogi, ki je pred nami, obravnavamo spolno nadlegovanje v slovenski policiji. Ker se tematika magistrske naloge osredotoča predvsem na delovanje policije, smo velik del posvetili teoretični razlagi. Pomembno vprašanje nam je predstavljal zgodovinski začetek samega spolnega nadlegovanja, saj nas je zanimalo, kdaj se je o tem sploh začelo govoriti oziroma pisati. S pomočjo različnih avtorjev smo definirali pomen spolnega nadlegovanja in ugotovili, da gre v večini primerov za obliko nasilnega vedenja s spolno naravo. Zanimalo nas je tudi, kateri dejavniki vplivajo na nastanek in kakšne vrste nadlegovanja poznamo. Pri vsem tem najbolj pomembno vlogo ig...
Subjects
free text keywords: spolno nadlegovanje, delovno mesto, policija, analize, vprašalniki, magistrska dela, sexual harassment, Slovenian police, law, victim and perpetrator of the sexual harassment, udc:[343.541:331.103.1]+351.74(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue