publication . Bachelor thesis . 2016

IZBOLJŠANJE PROCESA VZDRŽEVANJA V PODJETJU ELEKTRODE JESENICE D.O.O.

Filipov, Slobodan;
Open Access Slovenian
  • Published: 14 Nov 2016
  • Country: Slovenia
Abstract
V podjetju Elektrode Jesenice, d. o. o., se soočajo s pomanjkljivim in neučinkovitim vzdrževanjem. Glavni namen diplomskega dela je izboljšanje procesa vzdrževanja v podjetju, saj je trenutno stanje precej neurejeno, učinkovito vzdrževanje pa je eden od pomembnih dejavnikov uspešnosti podjetja. V prvem delu diplomskega dela smo predstavili nekaj načinov vzdrževanja, ki jih podjetja dandanes najpogosteje uporabljajo. Osredotočili smo se na preventivno vzdrževanje in za vlečno-rezalno linijo KL1 izračunali vrednosti skupne učinkovitosti opreme (OEE) pred in po uvedbi prenovljenega sistema vzdrževanja. Ugotovili smo, da so v podjetju uporabljali napačne formule za ...
Subjects
free text keywords: skupna učinkovitost opreme, celovito produktivno vzdrževanje, preventivno vzdrževanje., Overall Equipement Effectiveness, Total Productive Maintenance, Preventive maintenance.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue