IZBIRA REŠITVE ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI NA PRIMERU ŠTAJERSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA

Master thesis Slovenian OPEN
Šumandl Kostov, Tea;
(2015)
  • Publisher: T. Šumandl Kostov
  • Subject: CRM | upravljanje odnosov s strankami | Microsoft Dynamics CRM | Štajerski tehnološki park | informacijski sistemi | celovite informacijske rešitve | Customer Relationship Management | information systems | Enterprise Resource Planning
    • udc: udc:659.2:004

V poslovnem svetu je že dolgo znano, da so kupci jedro posla ter da uspeh podjetja temelji na učinkovitem upravljanju odnosov z njimi. Vsi cilji so osredotočeni na zadovoljevanje strank, tako da se te rade vračajo. Pogosto pa ti cilji predstavljajo oviro za podjetja, ki... View more
Share - Bookmark