RAZVOJ APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE SLIK IN ALBUMOV NA MOBILNI PLATFORMI ANDROID

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kupnik, Domen;
(2012)
  • Publisher: D. Kupnik
  • Subject: album slik | mobilno računalništvo | porazdeljene aplikacije | GPS | Android OS | Android SDK | GMap API | photo album | mobile computing | distributed applications
    • udc: udc:004.774.6:004.4'273(043.2)

V okviru diplomske naloge smo izdelali mobilno aplikacijo na operacijskem sistemu Android OS za upravljanje slik in albumov. V teoretičnem delu smo najprej predstavili že obstoječe podobne aplikacije. Nato smo se seznanili z arhitekturo operacijskega sistema Android OS ... View more
Share - Bookmark