Snovanje in konstruiranje nadstreška za lahka gospodarska vozila

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Čirić, Sebastijan;
(2015)
  • Publisher: S. Čirić
  • Subject: nadstrešek | konstruiranje | lahke konstrukcije | carport roof | design | light-weight construction
    • udc: udc:624.073(043.2)

Diplomska naloga opisuje primer snovanja in konstruiranja nadstreška za lahka gospodarska vozila. Naloga vsebuje statični preračun nadstreška sprogramom Scia Engineer 2011.1 in izdelavo modela nadstreška ter tehnično dokumentacijo v programu Pro Engineer 5.0. Rezultati ... View more
Share - Bookmark