Uporaba hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Radić, Janja;
(2016)
  • Publisher: J. Radić
  • Subject: kazniva dejanja | preiskovanje | kriminalistično preiskovanje | hipnoza | diplomske naloge | hypnosis | investigate crimes | memory | usability | hypnotist
    • udc: udc:343.98+159.962(043.2)

V svojem diplomskem delu predstavljam tehniko hipnoze kot metodo za izboljšanje spomina pri pričah in žrtvah kaznivih dejanj. Posvetim se pojmovanju in uporabi hipnoze skozi zgodovino, nato pa podam še njeno definicijo in tehnike. Poleg načina uporabe hipnoze pri preisk... View more
Share - Bookmark