PRIMERJAVA OGRODIJ ZA RAZVOJ MOBILNIH IGER

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Damiš, Aleksander;
(2012)
  • Publisher: A. Damiš
  • Subject: ogrodja za razvoj mobilnih iger | mobilna igra | iOS | framework | SDK | mobile game
    • udc: udc:004.777:004.451.9iOS(043.2)

V dobi vsestranske in vsakdanje uporabe pametnih mobilnih telefonov se posledično veča priljubljenost mobilnih iger. Zaradi zmogljivosti najnovejših mobilnih telefonov in zahtev trga po boljši odzivnosti, izvirni zgodbi in dobro zasnovani grafiki je razvoj sodobnih mobi... View more
Share - Bookmark