publication . Report . 2017

Načrtovan porod na domu

Serdinšek, Tamara; Takač, Iztok;
Open Access Slovenian
  • Published: 10 May 2017
  • Publisher: Slovensko zdravniško društvo
  • Country: Slovenia
Abstract
Izhodišča: Porod na domu je sicer star toliko kot človeštvo, pa vendar v veliki večini srednje in visoko razvitih držav prevladuje mnenje, da so zaradi nepredvidljivosti zapletov porodnišnice najbolj varno okolje za rojevanje. Kljub temu obstaja peščica držav, v katerih je porod na domu integriran v sistem zdravstvenega varstva (npr. Nizozemska, Velika Britanija, Kanada). Pri porodih na domu ločimo nenačrtovane in načrtovane porode na domu, slednje pa lahko nadalje razdelimo še na porode s spremljevalcem in brez spremljevalca. V članku se bomo omejili na načrtovane porode na domu, ki pa so po svetu različno razširjeni. V Združenih državah Amerike se doma rodi 0,...
Subjects
free text keywords: porod na domu, maternalna umrljivost, perinatalna umrljivost, porodniški posegi, home birth, maternal mortality, perinatal mortality, obstetric interventions, udc:618.4
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue