Načrtovan porod na domu

Report Slovenian OPEN
Todorović, Tamara ; Takač, Iztok (2017)
  • Publisher: Slovensko zdravniško društvo
  • Subject: porod na domu | maternalna umrljivost | perinatalna umrljivost | porodniški posegi | home birth | maternal mortality | perinatal mortality | obstetric interventions | 618.4 [udc]

Izhodišča: Porod na domu je sicer star toliko kot človeštvo, pa vendar v veliki večini srednje in visoko razvitih držav prevladuje mnenje, da so zaradi nepredvidljivosti zapletov porodnišnice najbolj varno okolje za rojevanje. Kljub temu obstaja peščica držav, v katerih... View more
Share - Bookmark