Načrtovan porod na domu

Report Slovenian OPEN
Serdinšek, Tamara; Takač, Iztok;
(2017)
  • Publisher: Slovensko zdravniško društvo
  • Journal: issn: 1318-0347
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: porod na domu | maternalna umrljivost | perinatalna umrljivost | porodniški posegi | home birth | maternal mortality | perinatal mortality | obstetric interventions
    • udc: udc:618.4

Izhodišča: Porod na domu je sicer star toliko kot človeštvo, pa vendar v veliki večini srednje in visoko razvitih držav prevladuje mnenje, da so zaradi nepredvidljivosti zapletov porodnišnice najbolj varno okolje za rojevanje. Kljub temu obstaja peščica držav, v katerih... View more
Share - Bookmark