RAZVOJ APLIKACIJE PRETOČNEGA VIDEA NA MOBILNEM TELEFONU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Horvat, Jernej;
(2012)
  • Publisher: J. Horvat
  • Subject: IP telekomunikacije | Android | NGN | brezžična omrežja | IMS | IP telecommunication | wireless network
    • udc: udc:621.39(043.2)

Diplomsko delo obravnava prenos video signala iz mobilnega telefona na TV. Prenos poteka preko Wi-Fi omrežja. Na mobilnem telefonu je nameščena ustrezna Android aplikacija, ki omogoča direkten prenos video signala in nalaganje na TV sprejemnik. Pomemben dejavnik, ki pri... View more
Share - Bookmark