PSIHOLOŠKI VIDIKI BARV PRI IZDELAVI LOGOTIPA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Bauman, Anja;
(2015)
  • Publisher: A. Bauman
  • Subject: logotip | barva | psihologija | dizajn | logotype | color | psychology | design
    • udc: udc:655.245:659.126(043.2)

Osrednja tema diplomske naloge so psihološki vidiki barv pri izdelavi logotipa. Diplomska naloga zajema tako teoretični kot tudi empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen logotip in njegovi kriteriji uspešnosti. Prav tako pa so predstavljene tudi barve, njeni uč... View more
Share - Bookmark