publication . Master thesis . 2018

Negativen vpliv konkurence na dejavnost zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji

Kolar, Mojca;
Open Access Slovenian
  • Published: 09 Feb 2018
  • Publisher: M. Kolar
  • Country: Slovenia
Abstract
Po osamosvojitvi Slovenije se je na slovenskem trgu začela intenzivno razvijati tudi dejavnost zasebnega varovanja in število varnostnih služb je začelo strmo naraščati. Močna konkurenca med njimi je z leti prinesla v dejavnost varovanja veliko negativnih posledic. Ena izmed teh so tudi plače varnostnega osebja, ki so danes daleč pod slovenskim povprečjem. Toda za sistemom plač zaposlenih stoji plačni sistem storitev na trgu varovanja. Magistrska naloga obravnava problematiko neobičajno nizkih cen fizičnega in tehničnega varovanja, kar je posledica nelojalne konkurence in drugih oblik izkrivljanja konkurence. Nelojalna konkurenca se lahko kaže na različnih podro...
Subjects
free text keywords: Zasebno varovanje, nelojalna konkurenca, neobičajno nizke cene, omejevalni sporazum, sklep podjetniškega združenja, tarifa storitev varovanja, private security, unfair competition, abnormally low prices, restrictive agreement, decision of an association of undertakings, tariff of security services, udc:346.545:343.123.12(043.3)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue