publication . Master thesis . 2012

MODEL SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI V DRŽAVNI UPRAVI

Tomažič, Samo;
Open Access Slovenian
  • Published: 28 May 2012
  • Country: Slovenia
Abstract
V magistrskem delu je predstavljena zasnova modela sistema za upravljanje informacijske varnosti za slovensko državno upravo. Informacijski sistemi v državni upravi morajo namreč zaradi svoje ključne vloge, ki jo opravljajo, delovati brezhibno, saj ima lahko že majhen izpad hujše ekonomske ali drugovrstne posledice, ki jih državljani čutimo neposredno. V okviru sistematične vpeljave sistema za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v katerokoli organizacijo, se držimo štirih temeljnih faz po Demingovem krogu: načrtovanje – uvedba – preverjanje – ukrepanje (ang. Plan – Do – Check– Act) faz, ki jih uvaja standard ISO/IEC 27001:2005. Istih faz se drži tudi zasno...
Subjects
free text keywords: informacijski sistem, varnost, upravljanje, SUIV, državna uprava, information system, security, management, ISMS, public administration
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue