MODEL SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI V DRŽAVNI UPRAVI

Master thesis Slovenian OPEN
Tomažič, Samo;
(2012)
  • Subject: informacijski sistem | varnost | upravljanje | SUIV | državna uprava | information system | security | management | ISMS | public administration

V magistrskem delu je predstavljena zasnova modela sistema za upravljanje informacijske varnosti za slovensko državno upravo. Informacijski sistemi v državni upravi morajo namreč zaradi svoje ključne vloge, ki jo opravljajo, delovati brezhibno, saj ima lahko že majhen i... View more
Share - Bookmark