publication . Master thesis . 2016

Friheten i den moderne mannsrollen. Et Etnodrama

Magnusson, Eric Robert;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Country: Norway
Abstract
Master i estetiske fag Denne masteroppgaven ønsker å undersøke hvordan menn opplever friheten i den moderne mannsrollen. Undersøkelsen baserer seg på kvalitative forskningsintervjuer hvor informantgruppen består av fem personer. Forskningslitteratur søker å plassere informantenes uttalelser i en samfunnsmessig kontekst. Deretter vil jeg redegjøre for vitenskapsmetode og kvalitativ metode knyttet til intervjuene som er foretatt. Etikken knyttet til gjennomføringen av de kvalitative forskningsintervjuene diskuteres i detalj, før oppgaven redegjør for begrepet frihet. Sammen med informantenes uttalelser presenteres forskningslitteratur som kan belyse dette ytterlig...
Subjects
free text keywords: Frihet, moderne mannsrolle, mannsverden, :Humaniora: 000::Film- og teatervitenskap: 170::Teatervitenskap: 172 [VDP], :Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 [VDP], VDP::Humaniora: 000::Film- og teatervitenskap: 170::Teatervitenskap: 172, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220
Any information missing or wrong?Report an Issue