publication . Master thesis . 2018

"Harmonielehre". En belysning av Arnold Schönbergs teorier og pedagogikk fra et historisk og personlig ståsted

Støring, Haakon;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Norges musikkhøgskole
  • Country: Norway
Abstract
Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori Denne oppgaven belyser Arnold Schönbergs innovative teorier og pedagogikk gjennom hans hovedverk Harmonielehre (1911/1922). Ved gjennomgang av Schönbergs Harmonielehre problematiseres og utforskes flere konsepter med en rekke forskjellige innfallsvinkler. En historisk gjennomgang av harmonilærefaget er slik gjort som et grunnarbeid for sammenligning med Schönbergs teorier. Schönbergs senere publikasjoner vil også bli benyttet for å belyse enkelte problemer. Mine personlige erfaringer fra arbeidet med Schönbergs oppgaver vil også ha en sentral plass i gjennomgangen. Dette har som formål å tilgjengeligjøre ...
Subjects
free text keywords: speculative music theory, practical music theory, tonality, function theory, scale degree theory, fundamental bass, music history, pedagogics, satslære, harmony, music theory, Theory of harmony, Harmonielehre, Arnold Schoenberg, Arnold Schönberg, :Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkteori: 112 [VDP]
Related Organizations
Download from
NMH Brage
Master thesis . 2018
Provider: NMH Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue