publication . Part of book or chapter of book . 2008

Fra terapeutisk improvisasjon til samfunnsmusikkterapi

Næss, Tom; Ruud, Even;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Norges musikkhøgskole
  • Country: Norway
Abstract
Da musikkterapien slo rot i Norge på syttitallet, var det ikke minst med støtte og påvirkning fra musikkterapeutene Paul Nordoff og Clive Robbins. Med sin metode, klinisk improvisasjon, åpnet de opp for en helt ny musikalsk kommunikasjonsform ved å lage improvisasjoner sammen med barn med lærevansker. Med Paul Nordoff bak pianoet, Clive Robbins som tilrettelegger, og barnet med en tromme og et cymbal, ville de stimulere barnets utvikling, gi utfordringer og tilby en kanal for uttrykk som kunne bringe barnet inn i en god utviklingsspiral. Tom Næss hører med til de musikkterapeutene som fikk sin utdanning og trening direkte av de to mentorene Paul Nordoff og Clive...
Subjects
free text keywords: musikkterapi, terapeutisk improvisasjon, samfunnsmusikkterapi, :Humanities: 000::Musicology: 110::Music therapy: 113 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue