Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Report . 2021

Kommunal handlingskapasitet. Erfaringar med ein modell for samarbeidsdriven planlegging og innovasjon.

Amdam, Roar;
Open Access   Norwegian  
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Høgskulen i Volda
Country: Norway
Subjects

VDP::Samfunnsvitenskap: 200

Related Organizations