publication . Master thesis . 2016

Arbeidsmiljø og sjukefråvær

Paulen, Gunn Toril;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Høgskulen i Volda
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrunn: Sjukefråver medfører mange negative konsekvensar for samfunnet, organisasjonen som blir ramma og den yrkesaktive sjølv. Arbeid er helsefremmande, og fordi ein brukar mange timar av døgnet saman med kollegaer, blir relasjonane her ein viktig del av det sosiale nettverket. Fleire studiar viser at slik manglande sosial støtte kan vere ein risikofaktor for både fysiske og mentale helseplager. Statistisk sett har helse- og omsorgssektoren høgast sjukefråveret når ein samanliknar dei ulike sektorane i landet. Det er difor interessant å freiste å finne kva faktorar i ein omsorgsinstitusjon er med på å påverke sjukefråveret. Mål for studien: Målet med denne st...
Subjects
free text keywords: VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Occupational health: 809, VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
BraVo
Master thesis . 2016
Provider: BraVo
Any information missing or wrong?Report an Issue