publication . Master thesis . 2015

Vinner i idrett - vinner i skolen? En studie om hvordan unges deltakelse i idrett påvirker deres skoledeltakelse.

Kjellemyr, Ida;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Høgskolen i Telemark
  • Country: Norway
Abstract
Avhandlingen er en del av paraplyprosjektet ”Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark”, som har til hensikt å se på ulike prosesser som kan lede til frafall eller gjennomføring i skolen. Denne avhandlingen tar utgangspunkt i ungdommers fortellinger om idrett og fritidsaktiviteter. I mange ungdommers liv er idrett en sentral del av deres hverdag. Idrett er den fritidsaktiviteten som samler flest barn og unge her til lands, og blir ofte oppfattet som lystbetont og positivt. Hvordan ungdommene har det på fritiden kan spille en rolle for deres holdninger og motivasjon på andre arenaer. Forholdet den enkelte ungdom har til idrett kan kanskje ikke knyttes dire...
Subjects
free text keywords: idrett, ungdom, skoleprestasjoner, 360
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue