publication . Conference object . 2011

Hva preger innholdet i det vi vil omtale som tillitsdoktrinene til en utvalgt gruppe medarbeidere i offentlig forvaltning

Wood, Elin; Høyer, Hans Christian;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Neonnet.no
  • Country: Norway
Abstract
Dette paper inneholder første del av en studie som setter fokus på en gruppe offentlige tjenestemenn/kvinner sine handlingsdoktriner med hensyn til tillit. Paperet representerer våre første analytiske refleksjoner og er slik sett et arbeidsdokument som vi håper kan være et første steg mot en mer sammenhengende og klar analyse av de fenomen vi er opptatt av. Handlingsdoktrinene setter ramme for oppfattelse av tillit, og hvordan vi påvirker og lar oss påvirke av tillit i en arbeidssituasjon. Interessen vår for tillit baseres spesielt på to forhold. Det ene er fokuset som utover 1980 og 1990 tallet mer og mer gis effektivitet gjennom å gjøre forvaltningen om til or...
Subjects
free text keywords: tillit, handlingsdoktriner, effektivitet, administrasjon
Download from
Brage INN
Conference object . 2011
Provider: Brage INN
Any information missing or wrong?Report an Issue