publication . Bachelor thesis . 2015

Pårørendes erfaringer med palliativ omsorg i hjemmet

Kvernberg, Ingrid; Skomsøvåg, Jannicke Røbekk;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk
  • Country: Norway
Subjects
free text keywords: Palliasjon, Kreft, Pårørende, Familie
Related Organizations
Download from
Brage HiM
Bachelor thesis . 2015
Provider: Brage HiM
Any information missing or wrong?Report an Issue