publication . Bachelor thesis . 2013

Ernæring hos mennesker med KOLS

Hopen, Julie;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 16 Aug 2013
  • Country: Norway
Abstract
Lav BMI kunne relateres til dårligere lungefunksjon, høyere depresjonsscore, økt forekomst av dyspné, dårligere fysisk kapasitet og økt risiko for sykdomsprogresjon og død. Frukt og grønnsaker førte til bedring av lungefunksjon og redusert oksidativt stress. Bearbeidet kjøtt viste seg å gi en forverring av symptomer. Total mengde energi inntak kunne relateres til BODE, MMRC og 6MWD. Ernæringssupplement viste seg å være effektivt med tanke på å øke energiinntaket.
Subjects
free text keywords: Ernæring, KOLS
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue