publication . Master thesis . 2012

Ledelse i mellomrommet Barnehagemyndighetens ledelse av kompetanseutvikling i samhandling med styrerne i barnehagen

Holmvik, Anne-Lise;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 05 Nov 2012
  • Country: Norway
Abstract
Denne masteravhandlingen ser på barnehagemyndighetens ledelse av kompetanseutvikling av ansatte i barnehagene i samhandling med styrerne. Ut fra problemstillingen er det formulert tre forskningsspørsmål: Hvordan forstår barnehagemyndigheten og styrerne begrepene kunnskap og kompetanse? Hvordan leder og administrerer barnehagemyndigheten kompetanseutvikling i samhandling med styrerne? Hvilken betydning har kontekst og organisasjonsstruktur i kommunen på barnehagemyndighetens ledelse av kompetanseutvikling i samhandling med styrerne? Hovedfunnene i undersøkelsen viser at barnehagemyndighetens ledelse av kompetanseutvikling på det regionale nivået fungerer godt ved...
Subjects
free text keywords: Ledelse, Barnehagen, kompetanseutvikling
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue