Leksebruk i naturfagundervisningen - Hvordan bruker lærere hjemmelekser i sin undervisning i naturfag, og hvilken betydning har type og mengde hjemmelekser for læring hos norske elever på 8. årstrinn? En undersøkelse basert på data fra TIMSS 2007

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Alne, Knut Samson;
(2011)
  • Subject: naturfagdidaktikk | naturfag | TIMSS 2007 | lekser

Det viser seg at Norge har tradisjon for å gi mer hjemmelekser i naturfag enn det som er vanlig internasjonalt, og samtidig er det ingen undersøkelser som entydig viser at mye hjemmelekser i grunnskolen øker elevers læring i naturfag. Jeg har i denne undersøkelsen se... View more
Share - Bookmark