publication . Master thesis . 2011

Leksebruk i naturfagundervisningen - Hvordan bruker lærere hjemmelekser i sin undervisning i naturfag, og hvilken betydning har type og mengde hjemmelekser for læring hos norske elever på 8. årstrinn? En undersøkelse basert på data fra TIMSS 2007

Alne, Knut Samson;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 21 Sep 2011
  • Country: Norway
Abstract
Det viser seg at Norge har tradisjon for å gi mer hjemmelekser i naturfag enn det som er vanlig internasjonalt, og samtidig er det ingen undersøkelser som entydig viser at mye hjemmelekser i grunnskolen øker elevers læring i naturfag. Jeg har i denne undersøkelsen sett på bruken av hjemmelekse i naturfag, og blant annet undersøkt om det er sammenhenger mellom mengde hjemmelekser og faglige prestasjoner i naturfag for norske 8.trinns elever. Undersøkelsen er basert på data fra TIMSS-undersøkelsen 2007. Ved denne undersøkelsen har jeg har delt inn elevene etter hvor mye hjemmelekser de gjør i naturfag. Dette er basert på deres egen vurdering av hvor ofte læreren g...
Subjects
free text keywords: naturfagdidaktikk, naturfag, TIMSS 2007, lekser
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue