publication . Report . 1990

Kartlegging av 0-gruppe fisk utanfor norskekysten i april-mai 1990 [HELP 36]

Senneset, Harald; Smedstad, Odd M.; Nedreaas, Kjell Harald;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 1990
  • Publisher: Havforskningsinstituttet
  • Country: Norway
Abstract
I 1985 starta Havforskningsinstituttet undersøkjingar for om mogeleg å få eit mål på årsklassestyrken av sei allereie på 0-gruppe stadiet. Dei kartlagde årsklassane i 1985 og 1986 byrjar no å gjere seg gjeldande i fisket, men foreløpig er det klart at 1985-årsklassen er svakare enn venta og 1986-årsklassen ser heller ikkje ut til å vere spesielt talrik. Nord for Stad, derimot, er det desse årsklassane som til no har gjeve dei høgaste 0-gruppe indeksane. I 1990 registrerte vi den lavaste 0-gruppe indeksen sidan undersøkjingane starta. Sør for Stad har det vore vanskelegare å finne rette tidspunkt for kartleggjing av 0-gruppe sei, og i 1988 og 1989 var vi truleg f...
Subjects
free text keywords: VDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Resource biology: 921, VDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Oceanography: 452
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue