Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Report . 2021

Utskifting av bassengvatn i djupe terskelfjordar

Johnsen, Ingrid Askeland; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Vikebø, Frode Bendiksen;
Open Access   Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian  
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Havforskningsinstituttet
Country: Norway
Abstract
Med sikte på å kartlegge tidsperioden mellom vassutvekslingsepisodar i terskelfjordar, er det i denne rapporten bruka et analytisk modelloppsett basert på dei observerte vassmassane langs kysten. Metoden som vurderinga er basert på er generisk, og utfører ei systematisk vurdering basert på informasjon om batymetri, tidevatn og hydrografiske forhold i vassmassane på kysten. Opphaldstida vart estimert for fjordar med en maksimal terskeldjup grunnare enn 100 m og et bassengdjup djupare enn 100 m. Den estimerte utskiftinga var vurdert for to periodar: 1960 - 1990 og 1990 - 2020. For mange fjordar vart vatnet skifta ut sjeldnare i den siste perioden.