publication . Master thesis . 1979

Faktorer som påvirker teinefangst av sjøkreps (Nephrops norvegicus L.) og dypvannsreke (Pandalus borealis Krøyer), undersøkt ved fiske- og atferdsforsøk

Bjordal, Åsmund;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 1979
  • Publisher: [J. M. Bjordal]
  • Country: Norway
Abstract
Hovedoppgave i fiskeribiologi Utgitt under navnet Jon Åsmund Bjordal
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue